Praktijk Veldzigt is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychiaters,  psychologen, psychotherapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen en psycho-motore therapeuten

Per 1 februari is de bereikbaarheid van Praktijk Veldzigt veranderd, zie ‘Informatie voor cliënten en verwijzers’.

BriefhoofdVeldzigt1

Home

Welkom

Visie

Informatie voor cliënten en verwijzers

Vergoeding

Wie zijn wij

Klachtenprocedure

Contact

Welkom bij Praktijk Veldzigt

Praktijk Veldzigt is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde hulpverleners die ieder op zich hun eigen praktijk en zelfstandigheid hebben. Het gaat hierbij om verschillende disciplines, zoals psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, sociaal –psychiatrisch verpleegkundigen, psycho-motore therapeuten. We werken indien nodig met meerdere hulpverleners op één behandeltraject om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen. Persoonlijke respectvolle bejegening en kleinschaligheid staat bij ons centraal.

Praktijk Veldzigt is gericht op (jong-) volwassenen met psychologische of algemene psychiatrische stoornissen en daar aan verbonden psycho-sociale problemen. Wij behandelen een breed palet aan problematiek, te denken valt onder andere aan de volgende klachten:

  • Somberheid, piekeren, angst, spanning, stress, burn-out of slaapstoornissen.
  • Zelfbeeld- en persoonlijkheidsproblematiek, indringende levensgebeurtenissen, trauma, verlies of rouw.
  • Psychiatrische beelden, zoals stemmings- en angststoornissen, bipolaire stoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), autismespectrumstoornissen of AD(H)D.

 

Zeer ernstige psychische klachten waar frequent crisisbehandeling of regelmatig klinische behandeling bij vereist is, past niet binnen de praktijk aangezien Praktijk Veldzigt niet over 24-uurs crisisopvang of opnamemogelijkheid beschikt. Bij spoedgevallen buiten kantoortijd kunt u contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts, tenzij anders afgesproken met uw hulpverlener.