Welkom bij Praktijk Veldzigt

Belangrijke mededeling

Tot 31 januari 2017 is het secretariaat van Praktijk Veldzigt bereikbaar op alle ochtenden en vrijdagmiddag.

Vanaf 1 februari 2017 is de secretaresse aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag van 9:00u-12:00u en van 13:00u-17:00u.
Op woensdag en vrijdag is het secretariaat gesloten en is de praktijk per mail bereikbaar via info@praktijkveldzigt.nl.

 

Praktijk Veldzigt is de vrijgevestigde solopraktijk van Ineke Rijken, psychiater. U kunt in de praktijk terecht voor consultatie en advies ten aanzien van verschillende vormen van psychiatrische problematiek, waarbij op uw verzoek overleg en samenwerking mogelijk is met andere instanties en hulpverleners.

 

Voor wie?
Iedereen, die advies wil in zijn of haar vraag, is welkom. Veelal kan binnen één consult afdoende advies geboden worden, soms zijn er meerdere consulten nodig. Vragen kunnen hierbij gaan over (DSM-V)-diagnostiek, behandeladviezen of medicatieadvies. Bij de aanmelding zal zorgvuldig gekeken worden of uw verzoek bij Praktijk Veldzigt passend is.

Belangrijke mededeling

Tot 31 januari 2017 is het secretariaat van Praktijk Veldzigt bereikbaar op alle ochtenden en vrijdagmiddag.

Vanaf 1 februari 2017 is de secretaresse aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag van 9:00u-12:00u en van 13:00u-17:00u.
Op woensdag en vrijdag is het secretariaat gesloten en is de praktijk per mail bereikbaar via info@praktijkveldzigt.nl.

Praktijk Veldzigt is aangesloten bij Stichting 1nP, landelijk netwerk van vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Via dit traject is intensievere behandeling mogelijk, maar de ruimte hiervoor is begrensd en momenteel volledig bezet.